A Boxer Fajtastandardja

A BOXER Fajtastandardja

Új Standardforma 1990-tl irányvonal az F.C.I. részére F.C.I.-Standard 144 szám Német Boxer Származási ország: Németország F.C.I. besorolás: 2 csoport – a szekció – Molosser Munkavizsgával Rövid történeti áttekintés A boxer közvetlen elődjeként számít a kis ill. Brabanter Bullenbeisser. A Bullenbeisser tenyésztése akkoriban nagyobb részt a vadászok kezében nyugodott, ez a fajta a vadászt szolgálta. Az feladata volt, hogy üldözőkutyaként a vadat befogja és helyben tartsa a vadász érkeztéig és a zsákmány elejtéséig. Ehhez a feladathoz a kutyának lehetőleg széles pofára, széles fogazattal volt szüksége, a biztos harapás és a biztos fogás érdekében. Az összes Bullenbeisser ezzel a jellemzővel rendelkezett, a legtöbb rátermett volt feladata elvégzésére és így a továbbtenyésztésre is. Így kialakult egy fajtakiválasztás és eltört egy széles pofájú kutya erősen pisze orral. Standard Általános megjelenési kép A boxer középtermet, sima szőr, zömök kutya, amely rövid négyzetes testtel és erős csontozattal rendelkezik. Izomzata száraz, erőteljesen kifejlett és plasztikusan kiemelkedő. Mozgása élénk, erőteljes és nemes. A boxer sem esetlen, sem nehézkes, sem könny, sem szellős test nem lehet. Fontos méretarányok a) A törzs hossza: marmagasság. A törzs négyzetes, azaz a határoló vonalak, vagyis egy vízszintes vonal a hátat és egy-egy függ?leges vonal a szügycsúcsot ill. az ül?csont kiálló részét érintve négyzetet alkotnak. b) Mellmélység: marmagasság. A mell a könyökmagasságig ér. A mellmélység a marmagasság fele. c) Az orrnyereg hossza: A felső fej hosszához képest az arány 1 : 2 (az orrcsúcstól a belső szemzugig ill. a belső szemzugtól a nyakszirtcsontig). Viselkedés és jellem A boxernek ers idegzetnek, öntudatosnak, nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie. Lénye a legnagyobb fontossággal bír és a leggondosabb bánásmódot igényli. A gazdájával és az egész házzal szemben tanúsított ragaszkodása és hsége, rz-védként mutatott ébersége és rettenthetetlen bátorsága régóta híres: ártalmatlan a családban, de bizalmatlan idegenekkel szemben, játék közben ders, barátságos vérmérséklet, de komoly helyzetben nem ismer félelmet. Az alárendeltségre való hajlandóságának, vakmerségének és bátorságának, természetes keménységének és szaglásának köszönhetően könnyen képezhet ki. Igénytelensége és tisztasága miatt egyformán kellemes és értékes a családban rz-véd vagy munkakutyaként. Jelleme becsületes, nem hamis és alattomos, előrehaladott korában sem. Hibák: agresszivitás, rosszindulat, alattomosság, megbízhatatlanság, alacsony vérmérséklet, gyávaság. Fej A boxer jellegét a feje határozza meg, a testhez képest arányos méretnek kell lennie, sem könny, sem nehéz nem lehet. A fangja lehetőleg széles és hatalmas legyen. A fej szépségét a fang és a felső fej közötti harmonikus méretaránya határozza meg. Függetlenül attól, hogy a fejet milyen irányból is szemléljük, akár szemből, akár felülről, akár oldalról, a fangnak minden esetben megfelel arányban kell lennie a felső fejhez képest, azaz sohasem tűnhet túl kicsinek. Száraznak, tehát redőmentesnek kell lennie. Természetszerűleg képződnek ugyan redők a felső fejrészen a fülek hegyezésekor vagy, ha a fület nem vágták vissza, úgy fokozott figyelem esetén. Az orrgyöktől kétoldalt lefelé futó ráncok mindig körvonalazódnak. A sötét szín maszk a fang területére korlátozódik és a fej színétől egyértelműen el kell különülnie annak érdekében, hogy az arc ne tűnjön sötétnek. Koponya: A felső fej lehetőleg karcsú és szögletes legyen. Enyhén ívelt, sem gömbölyű rövid, sem lapos és nem túl széles. A homlokbarázda csak gyengén körvonalazott, különösen a szeme között nem lehet túlzottan mély. Stop: A homlok egyértelmű kiugrást képez az orrgyökhöz képest. Az orrgyök nem lehet bulldogszerűen a homlokba beágyazódva, de apadt sem lehet. Pofa: A pofák az erőteljes állkapocsnak megfelelően fejlettek, anélkül azonban, hogy hangsúlyozottan kiemelkednének. Inkább enyhe íveléssel csatlakoznak a fanghoz. Fang: A fang erőteljesen kialakult a három térdimenzióban, tehát sem spicces, sem keskeny, sem rövid, sem lapos nem lehet. Alakját befolyásolja: a) az állkapcsok formája, b) a szemfogak elhelyezkedése c) az ajkak milyensége. A szemfogaknak egymáshoz képest minél messzebb kell elhelyezkedniük és elég hosszúaknak kell lenniük, melynek köszönhetően a fang elülső felülete szélessé, szinte négyzetessé válik és az orrgyökkel tompa szöget képez. Elöl a felső ajakszél az alsó ajakszélen helyezkedik el. Az alsó állkapocs felfelé ívelt része és az alsó ajak, azaz az áll, feltűnően nem nyúlhat túl előre a felső ajakon, még kevésbé tűnhet el azonban az alatt, ellenkezőleg, úgy, elölről, mint oldalról jellegzetes képet kell mutatnia. A fang és az alsó állkapocs metszőfogai összezárt fang esetén sem lehetnek láthatóak, mint ahogy zárt fang esetén a boxer nyelve sem látszódhat. A felső ajakrés jól látható. Ajkak: Az ajkak teszik teljessé a fang alakját A felső ajak vastag és duzzadt, kitölti azt az üreget, amely a hosszabb alsó állkapocs miatt keletkezik, miközben az alsó állkapocs metszőfogain nyugszik. Orr: Az orr széles és fekete, enyhén pisze, széles orrlyukakkal. Az orr csúcsa kissé magasabban helyezkedik el, mint az orrgyök. Fogazat: Az alsó állkapocs túlnyúlik a felső állkapcson és enyhén felfelé ívelt. A kutya előreharap. A felső állkapocs szélesen indul ki a felső fejből és előrefelé csak kismértékben csökken. A fogazat erőteljes és egészséges. A metszőfogak egyenes vonal mentén minél szabályosabban helyezkednek el. A szemfogak távol helyezkednek el egymástól és megfelel mérettel rendelkeznek. Szem: A sötét szem nem lehet sem túl kicsi, sem kiugró ill. mélyen ül. A kifejezés energiáról és intelligenciáról tanúskodik, nem lehet fenyeget vagy szúrós. A szemhéjszéleknek sötét színűeknek kell lenniük. Fül: Magasan tűzött, hegyesre vágott, mérsékelten hosszú és függőleges elhelyezkedés, induláskor nem túl széles. A nem visszavágott fül mérete megfelel, inkább kicsi mint nagy, vékony tapintású; egymáshoz képest távol elhelyezkedő, a felső fej legmagasabb pontján oldalt tűzött, nyugalmi helyzetben a pofán nyugszanak. Amikor a kutya figyel, a füleknek egyértelmű redővel előre kell esniük. Hibák: Hiányosságok a nemesség és a kifejezés tekintetében, sötét arckifejezés, pincsi – vagy bulldogfej, tajtékzás, fogak vagy a nyelv mutatása, túl spicces vagy túl könny fang, visszaeső orrnyereg, bőr – vagy felálló orr, világos püffedt orr, úgynevezett ragadozó madár – szem, nem átszínezett tartóbőr, rosszul vágott fül: lebeg, félig álló vagy felálló fül, rózsafül, ferde alsó állkapocs, ferde fogsor, hibás fogkiosztás, gyenge fogak, betegség következtében alkalmatlan fogazat. Nyak A felső vonal elegáns ívvel fut a tarkó kifejezetten megjelölt kezdetétől a marig. Megfelel hosszúságúnak, kereknek, erőteljesnek, izmosnak és száraznak kell lennie. Hibák: Rövid, vastag, lebeg gégebőr. Mellső rész Szemből nézve az elülső lábaknak egyenesnek, egymáshoz viszonyítva párhuzamosnak és erős csontozatúaknak kell lenniük. Váll: Hosszú, és ferde, szorosan csatlakozik a törzzsel, ne legyen túl izmos. Felső kar: Hosszú, a lapockához képest derékszöget képez. Könyök: Ne nyomódjon a mellkashoz sem erősen, sem elálló ne legyen. Alsó kar: Függőleges, hosszú és száraz izomzatú. Mellső láb-ízület: Erőteljes, egyértelműen jelölt, de nem túlzottan kiálló. Mellső lábközép: Rövid, szinte függőlegesen helyezkedik el a talajhoz képest. Mancs: Kicsi, kerek, zárt, vastagon párnázott, kemény talppal. Hibák: “francia állás”, laza váll, laza könyök, gyenge mellső láb-ízület, nyúlmancsok, lapos, terpesztett mancsok. Törzs Négyzetes: A törzs zömök, egyenes lábakon nyugszik. Mar: Legyen megfelelően megjelölt. Hát: Legyen az ágyékkal együtt rövid, feszes, egyenes, széles és erős izomzatú. Far: Enyhe esés, lapos ívelés és széles. A medence hosszú és főleg a szukáknál széles. Mellkas: Mély, a könyökig ér. A mell mélysége a marmagasság fele. Jól kialakult mell. A bordák jó ívelések, de nem hordószeren kerekek, messze hátranyúlóak. Alsó vonal: Elegáns lendülettel húzódik hátra. Rövid feszes lágyék, enyhén felhúzva. Hiba: Túl széles és alacsony szügy, lógó törzs, pontyhát, lógó hát, sovány hát, hosszú keskeny, erősen besüllyedt ágyék, gyenge kapcsolat a farral, ívelt ágyékrész, lees far, szűk medence, lógó has, üreges ágyék. Hátsó rész Rendkívül izmos, az izomzat sziklakemény és igen plasztikusan kiemelkedő. A hátsó lábak hátulról nézve egyenesek. Felső comb: Hosszú és széles. A csíp – és térdízületi szög minél tompább. Térd: Alaphelyzetben oly mértékben nyúljon előre, hogy a csípdudortól a talajra fektetett függőlegest még érintse. Alsó comb: Nagyon izmos. Ugróízület: Erőteljes, kifejezett megjelölés, de nem felduzzadt. Kb. 140 fokos szög. Hátsó lábközép: Rövid, a talajhoz képest enyhe (95-100 fokos szög) lejtéssel. Mancs: A mellső mancsnál kissé hosszabb. Zárt, vastagon párnázott, kemény talppal. Hibák: Gyenge izomzat. Kis vagy nagy szögállású hátsó láb. Ó-láb, hordóláb, lőcslábúság, szűk térdízület, korcs karom, nyúlmancs, lapos terpesztett mancs. Farok Farokkezdet inkább magas, mint mély, rövidre vágva és felfelé hordva. Hiba: Mély kezdet. Lábak/mozgás Élénk, erőteljes és nemes. Hibák: Kacsázás, nem szellős, poroszkálás, merevség. Bőr Száraz, rugalmas, redőzetlen. Szőrzet Rövid, kemény, fényes és testhez simuló. Szín Sárga vagy csíkozott. A sárga különböző árnyalatai fordulnak el a világossárgától a sötét szarvas vörösig, de a közepes színezetek a legszebbek (= vörösessárga). Fekete maszk. A csíkozott változatok a fenti fokozatok szerinti sárga alapon sötét vagy fekete, a bordák irányában elhelyezkedő csíkozásúak. Az alapszínnek és a csíkozásnak egymástól világosan el kell különülni. A fehér jegyeket nem kell alapvetően kizárni, ezek igen szépek lehetnek. Hibák: A fangon túlnyúló maszk. Egymáshoz túl közel elhelyezkedő vagy csak helyenként felismerhet csíkok. Piszkos alapszín. Egymással kevered színek. Nem tetszetős fehér jelek, mint pl. a teljesen vagy féloldalasan fehér fej. Eltér színek vagy olyanok, melyek alapszínét egy harmadnál nagyobb részben helyettesíti fehér. Méret A martól a könyök mellett a talajig mérve. Kan: 57 – 63 cm Szuka: 53 – 59 cm Súly Kan: 30 kg felett ( kb. 60 cm-es marmagasság esetén) Szuka: kb. 25 kg (kb. 56 cm-es marmagasság esetén) Megjegyzés A kanoknak két, egyértelműen normálisan fejlett herével kell rendelkezniük, amelyek teljes mértékben a herezacskóban helyezkednek el.